Neoficiální stránky o tématu Masarykovy debaty

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita v Brně byla založena v roce 1919 a stala se významnou vzdělávací a vědeckou institucí. Její věhlas překročil hranice ČR a vydobyla si místo mezi nejlepšími středoevropskými univerzitami. Studenti si mohou vybrat tradiční nebo moderní univerzitní obor a zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce.

Historie Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita nese jméno po Tomáši Garrigue Masarykovi, prvním prezidentu Československa. T. G. Masaryk se zasloužil o rozvoj vysokých škol a Masarykova univerzita byla druhou univerzitou na našem území. V té době si studenti mohli vybrat právnickou, lékařskou, přírodovědeckou nebo filozofickou fakultou. Útlum činnosti univerzity a její přejmenování proběhlo během okupace a komunistické moci. Další rozvoj zažila až po listopadu 1989.

Možnost studia na devíti fakultách

V současnosti se Masarykova univerzita skládá z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Studium mohou zájemci zahájit na Fakultě informatiky, Ekonomicko-správní fakultě, Filozofické fakultě, Fakultě sportovních studií, Fakultě sociálních studií, Lékařské fakultě, Pedagogické fakultě, Právnické fakultě nebo Přírodovědecké fakultě.

Cíle a zásady Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita netvoří jeden komplexní celek, ale využívá budovy v různých částech města Brna. Do budoucna chce získat ještě lepší postavení mezi světovými univerzitami a stát se uznávanou výzkumnou univerzitou. Ve své činnosti vždy respektuje svobodné studijní prostředí, zakládá si na úctě k pravidlům a přejímá zodpovědnost plynoucí z její veřejné role.

Mimostudijní zájmy

Masarykova univerzita poskytuje výborné zázemí pro rozvoj studentů i mimo studium. Studenti se mohou angažovat ve studentských spolcích a účastnit se akcí, jako jsou Masarykovy debaty. Zajímavým spolkem s celouniverzitní působností je Klub investorů, Symfonický orchestr Masarykovy univerzity, Divadelní spolek „Teatro Bufo“, Jazykovědný spolek, Spolek mediků nebo Nadační fond studentů FF MU.

Stipendia pro studenty

Na Masarykově univerzitě mohou studenti využít různé stipendijní programy na podporu studia. Požádat mohou o stipendium na podporu ubytování, sociální stipendium pro sociálně znevýhodněné rodiny, stipendium na podporu humanitárních aktivit nebo stipendium na podporu tvůrčí činnosti.

Servis pro studenty

O studenty na Masarykově univerzitě je řádně postaráno ve všech směrech. Součástí univerzity je Centrum zahraniční spolupráce, s jehož pomocí vyjíždí každoročně stovky studentů na zahraniční studijní pobyty. Pro všechny studenty MU, zájemce o studium a absolventy je k dispozici Poradenské centrum. S rozvojem osobnosti a profesních dovedností pomáhá studentům Kariérní centrum.


Další témata:

Vedle kontroverzních témat diskutovaných v rámci Masarykových debat ve společnosti rezonují i další neméně kontroverzní náměty na diskusi.

Některým z nich se věnují články v této sekci.