Neoficiální stránky o tématu Masarykovy debaty

Kdo podporuje Masarykovy debaty

Masarykovy debaty jsou studentským projektem, který je realizován za finanční podpory Evropské unie a společnosti O2. Organizátoři těchto debat využívají program Mládež v akci a program Think Big.

Program Mládež v akci

Program Mládež v akci patří do skupiny programů EU zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí ve věku od 15 do 28 let. Program nerozlišuje úroveň vzdělání, sociální postavení a kulturní původ mladých lidí a dostupný je všem mladým zájemcům.

Program Mládež v akci navazuje na předešlý program Mládež a pokračuje v předešlých projektech mezinárodní výměny mládeže, Evropských doprovodných služeb, iniciativy mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží.

Rozpočet programu Mládež v akci činí 885 milionů Eur a finanční prostředky se čerpají po dobu sedmi let. Cílem programu je podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže a zapojení mladých lidí do společnosti, rozvoj jejich solidarity a podpora jejich aktivit.

Program Think Big

Za programem Think Big stojí Nadace O2, která umožňuje mladým lidem měnit život kolem sebe. Tento program podporuje věkovou skupinu 13 až 26 let a pomáhá jí uskutečňovat nápady částkou až do výše 70 tisíc korun.

Program Think Big naslouchá mladým lidem a společně se snaží najít slabiny ve společnosti a odstranit je. Mladí lidé mohou přihlašovat přes webový portál své projekty, jež následně posoudí nezávislá regionální komise.

Vítězové s nejúspěšnějšími projekty se zúčastní víkendového vzdělávacího semináře, kde se naučí, jak úspěšně realizovat svůj projekt. Do současné doby program Think Big podpořil 978 projektů a vyškolil 2 600 mladých lidí.






Další témata:

Vedle kontroverzních témat diskutovaných v rámci Masarykových debat ve společnosti rezonují i další neméně kontroverzní náměty na diskusi.

Některým z nich se věnují články v této sekci.