Neoficiální stránky o tématu Masarykovy debaty

Jak probíhají Masarykovy debaty

Masarykovy debaty patří mezi kultivované diskuze, jichž se může účastnit široké publikum a utvořit si vlastní názor na aktuální témata v naší společnosti. Za projektem stojí studenti Masarykovy univerzity, kteří se inspirovali formátem tzv. Oxfordských debat.

Debaty pro všechny zájemce

Masarykovy debaty se konají pravidelně ve všech důležitých univerzitních městech. Kromě Brna se pořádají v Jihlavě, Plzni, Mladé Boleslavi, Ostravě, Praze nebo Uherském Hradišti. Diváky jsou převážně vysokoškolští studenti, ale na diskuzi se mohou podílet všichni zájemci bez rozdílu věku a vzdělání.

Řečníci z řad českých osobností

Masarykovy debaty jsou věcné, atraktivní a řečníci nenudí diváky dlouhými monology. Organizátoři předem vyberou kontroverzní téma a přizvou významné české osobnosti s různými pohledy na věc, aby se k němu vyjádřily a obhájily svůj názor.

Každý řečník má úvodní slovo

Diváci obdrží po příchodu do sálu hlasovací lístek, kde uvedou, zda s danou tezí souhlasí nebo ne. Masarykovy debaty začínají úvodními argumenty řečníků, na něž má každý z nich sedm minut. Během této doby prozradí své stanovisko k danému problému a snaží se diváky naklonit na svou stranu. Poté moderátor oznámí hlasování posluchačů a následuje moderovaná diskuze.

Zapojení diváků do diskuze

Diváci se mohou v rámci diskuze zeptat řečníků na cokoliv, co je s danou problematikou zajímá a co jim pomůže rozhodnout se, jaká strana má přesvědčivější argumenty. Tato diskuze trvá zhruba jednu hodinu a každý řečník má nanejvýš tři minuty na reakci.

Vyhlášení vítězného týmu

Po dotazech musí řečníci ve třech minutách shrnout podstatná fakta a následně probíhá nové hlasování diváků. Vítězem se nestává tým s nejvíce hlasy, ale s největším počtem diváků, které dokázal přetáhnout na svou stranu.


Další témata:

Vedle kontroverzních témat diskutovaných v rámci Masarykových debat ve společnosti rezonují i další neméně kontroverzní náměty na diskusi.

Některým z nich se věnují články v této sekci.